Pracuj pro Silicon Valley profiq

Rasta_Kanocz

Rastislav Kanócz

před 2 roky

Rastislav Kanócz, Co-founder & CTO společnosti profiq

Rastislav Kanócz, Co-founder & CTO společnosti profiq