Pracuj pro Silicon Valley profiq

Máme rádi nové technologie

pohled do kanceláře profiq přes rameno jednoho ze zaměstnanců

Technologie? Pod kůží.

Jsme takoví. Zvídaví a tak trochu koumáci. Vychytáváme chyby, přicházíme věcem na kloub a software rozebíráme až na kost. Rádi vymýšlíme nová řešení. Nejedeme na objemy, ale na kvalitu. V profiqu je nadšení do technologií prostě cítit ve vzduchu a to, že máme potřebu jít do hloubky, nás spojuje. I proto si rozumíme a celé to dobře funguje dohromady.

Software Development

Backend DevelopmentJava • Python • Elixir • C# • C++
Front EndJavaScript • React • ExtJS

Environments

ContainerizationDocker • Kubernetes
VirtualizationVMware • VirtualBox • Xen
CloudAWS • Google Cloud • Azure • SauceLabs • BrowserStack
Mobile PlatformsAndroid • iOS
Source ControlGit
Issue TrackingJira • YouTrack • Asana • GitLabs
Continuous Integration ToolsJenkins • TeamCity • Bitrise • GitLab CI • Cloud Build

Quality Assurance & Test Automation

Web AppsSelenium
Mobile AppsAppium • Cucumber/Calabash • KIF
PerformanceGatling • JMeter
OthersRobot, LDPT • JUnit • TestNG • Mocha • STAF-STAX • SenchaTest • Siesta
Programming LanguagesPython • Java • JavaScript • Ruby • Bash
Test Management ToolsTestRail • TestLink