Pracuj pro Silicon Valley profiq

Pracujeme pro Silicon Valley

Jaké to je pracovat z České republiky pro Valley? Jak moc se od sebe tato dvě místa liší? Jak se koordinuje práce s klientem ze vzdáleného časového pásma? Jaké různé cesty přivádí lidi do našeho týmu? Zbývá nám vedle práce čas i na další osobní rozvoj? Odpovědi na tyto otázky, ale i na mnoho dalších, najdete v příbězích našich kolegů.

Na IT oboru mě baví úplně všechno. Dostal jsem se k němu jako mnoho ostatních přes hraní počítačových her. Ty ve mě vzbudily zájem o programování a na to následně navázalo studium na vysoké škole.

Přečíst
Petra Rydrychová, People Operations Manager, v kanceláři firmy profiq

Vnímám profiq jako živý organismus. Je plný různorodých osobností, které ale jako celek výborně fungují. Rádi diskutujeme o vážnějších i lehčích tématech. Baví nás vyrážet na různé výlety, tůry, sporty a akce… podle toho, jak kdo může nebo jak se komu chce.

Přečíst
člen týmu profiq v Grand Canyonu, USA

K IT jsem se dostal jako malý díky počítačovým hrám. V té době nebyl internet zdaleka tak rozšířený jako v dnešní době a my si chtěli se sousedem udělat vlastní počítačovou síť. Docela rychle se nám to povedlo a od té doby byla moje cesta jasně daná. Nastoupil jsem na střední školu s IT zaměřením, kde jsem se naučil základy programování, a poté pokračoval na VŠB.

Přečíst
člen týmu profiq přednáší na konferenci TestCrunch

Baví mě automatizace manuálních úkolů a práce. To, že jsme schopni převést pouze čas programátora na aplikace, které se dají kopírovat do nekonečna a ve výsledku je může používat celý svět.

Přečíst
profiq na služebce v Silicon Valley

Na práci v IT mě baví, že cesta, kterou se tento obor ubírá, není jednoznačná. Je to dobrodružství a nikdo pořádně neví, co technologie přinesou zítra. Ačkoli, díky práci a každodennímu kontaktu s klienty ze Silicon Valley o tom jisté ponětí přece jen mám.

Přečíst
profiq na služebce v Silicon Valley

Je to takový malý americký sen o cestě k podnikání v Silicon Valley. Začínal jsem jako inženýr a zásadní pro mě byla práce v Sun Microsystems. Dnes je pro mě San Francisco nejnavštěvovanějším místem po městech, kde máme pobočky. Zde je můj příběh.

Přečíst
profiq na služebce v Silicon Valley

Na vysoké jsem získal inženýrské myšlení a naučil se řešit komplexní problémy, sport mi vštípil vytrvalost. Z toho plně těžím dodnes. Jsem zvyklý neskončit, dokud úkol nebo problém, do kterého se pustím, není vyřešen. Práce mi přináší i radost – vidím, jak naše firma roste a rozvíjí se. Jsem hrdý na to, jaký tým se nám podařilo vybudovat.

Přečíst